Profile

Company Profile ประวัติบริษัท

Company Name LERT SILP PRINTING LTD., PART
ชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์เลิศศิลป์
Established 1958 ก่อตั้ง 2501
Legal Status LTD.,PART- Limited Partnership
Location 13 Soi Sathupradit12 Sathupradit rd.,
Bangkhlo Bangkholaem BKK.10120
ที่อยู่ 13 ซ.สาธุประดิษฐ์ 12 แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม กทม. 10120
Located Area 2,475 Sq.m. พื้นที่ 2475 ตารางเมตร
Employees 40 พนักงาน 40 คน
Main Activity Offset Printing งานพิมพ์ ระบบออฟเซ็ต
Main Material Paper, Sticker วัสดุพิมพ์หลัก กระดาษ สติกเกอร์

เกี่ยวกับเรา

-โรงพิมพ์เลิศศิลป์ ได้ก่อตั้ง เมื่อวันที่
15 กันยายน 2501 บนเนื้อที่ 2
,475
ตารางเมตร

และได้ทำงานเกี่ยวกับงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เราจึงเป็นโรงพิมพ์ที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมงานพิมพ์อย่างหลากหลายประเภทมายาวนานกว่า 60 ปี

– เราเข้าใจถึงปัญหางานด้านสิ่งพิมพ์
เราพร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์

เรามุ่งหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์ในธุรกิจระยะยาวกับคุณลูกค้าผ่านผลงานพิมพ์ด้วยคุณภาพงานและการบริการของเรา
การสร้างความเชื่อมั่นและการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา

– เรารู้ถึงปัญหางานด้านสิ่งพิมพ์บวกกับเทคโนโลยีงานด้านสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน
จึงทำให้เราพัฒนางานสิ่งพิมพ์อยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นเราอุทิศเวลาและความพยายามทั้งหมดเพื่อผลิตสิ่งพิมพ์คุณภาพสูง
ด้วยการพัฒนาด้านต่างๆนวัตกรรม ไอเดียความคิดสร้างสรรค์
ตลอดจนระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานเสมอมา

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และช่วยท่านคิดจนสามารถสร้างงานแบบที่ท่านต้องการ

– “งานของท่าน ก็เหมือนงานของเรา” –

 

บรรยากาศภายในโรงพิมพ์

จากประสบการณ์กว่า60 ปี เลิศศิลป์ให้บริการผลิตและสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์คุณภาพทุกชนิดตามที่ลูกค้าต้องการ
ด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสมอย่างจริงใจทำให้เรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรจากงานพิมพ์ทุกชนิด

 

 

บรรยากาศของโรงพิมพ์เรา

 

พนักงานทำงานอย่างตั้งใจ

 • วัตถุประสงค์

    เพื่อรองรับความต้องการอันหลากหลายเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างครบวงจร

 • วิสัยทัศน์

ใส่ใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
เน้นหนักด้านคุณภาพงานพิมพ์ สร้างความโดดเด่นด้วยงานสีพิเศษ

 • ภารกิจ

พัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการพิมพ์ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด เพื่อสร้างการประหยัดเวลาการผลิต และ
ลดปริมาณงานเสีย รวมทั้งส่งงานตรงตามเวลาที่ลูกค้านัดหมาย

SPECIAL
TECHNIQUES (เทคนิคพิเศษ)

 • โรงพิมพ์เลิศศิลป์ชำนาญงานพิมพ์ในระบบออฟเซต ทั้งแบบ 4
  สี และสีพิเศษ
 • เราเชี่ยวชาญการทำสีพิเศษต่างๆที่เกิดจากการผสมของแม่สี
 • รวมถึงรูปแบบไดคัท กล่องยากๆรูปแบบต่างๆ และการปรุเส้น
 • งานพิมพ์ที่ต้องการเน้นสีพิมพ์เป็นพิเศษ

เราได้ฝึกฝนช่างให้มีความชำนาญในการพิมพ์งานสีพิเศษ
และสามารถควบคุมคุณภาพของงานในทุกรูปแบบตามที่ได้รับมอบหมายมาให้

 • งานพิมพ์ที่ต้องการเน้นความหรูหราของชิ้นงาน

เราสามารถพิมพ์เพิ่มเติมด้วยการปั๊มเคเงิน
เคทอง และเคสีพิเศษต่างๆ อาบมัน เคลือบขัดเงา ปั๊มนูน
Spot UV เฉพาะจุด ตามความต้องการลูกค้าได้

 • งานพิมพ์ที่ต้องการเน้นระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานระดับสูง
  เช่น อุตสาหกรรมยา เรามีความพิถีพิถันในทุกกระบวนการพิมพ์
  มีการควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบสิ่งพิมพ์อย่างเข้มงวด ความสะอาด ช่างผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือวัดสีพิมพ์ที่ตรงตามมาตรฐานไม่ผิดเพี้ยน
  ความถูกต้องของเนื้อหา
  Qcคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต
  ตลอดจนการคัดเลือกสินค้า บรรจุหีบห่อ และส่งสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทลูกค้าอุตสาหกรรมอาหาร
  ยา และผู้บริโภค

QUALITY CONTROL

 • งานทุกชิ้นที่ได้ผลิตขึ้นมา โรงพิมพ์ฯให้การดูแลเอาใจใส่อย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน
 • มีการเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพ
  คัดแยกชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ออกมาทำลายทิ้ง
 • ส่วนงานที่ผลิตซ้ำทุกชิ้น
  จะมีการควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพของงานที่คงที่ทุกครั้ง
 • มีการจดบันทึกทำประวัติของตัวงานทุกชิ้น
  เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และผลิตงานได้คุณภาพคงที่ตามมาตรฐานของลูกค้าทุกครั้ง